10:10 18/4/2024
   
  Aurora Young Blood
1st
13 9
2nd
13 5
3rd
0 0
2
0
Đội thắng ván đấu 3 - Threeđường
Đội thắng ván đấu 3 - Twođường