ESEA Season 49: Advanced Division - Europe
29 tháng 5, 2024
Bắt đầu sau 58 phút nữa
Zero Tenacity - JANO Esports
Đội thắng trận đấu - Twođường