YaLLa Compass Spring 2024
15 tháng 4, 2024
Trực tiếp
3rd map
12-01-1
Alliance - HAVU Gaming
Đội thắng trận đấu - Twođường
16 tháng 4, 2024

10:00

B8 - Amkal Esports
Đội thắng trận đấu - Twođường

16:00

500 - Passion UA
Đội thắng trận đấu - Twođường
17 tháng 4, 2024

10:00

3DMAX - Bleed Esports
Đội thắng trận đấu - Twođường

13:00

PariVision - Permitta
Đội thắng trận đấu - Twođường
18 tháng 4, 2024

10:00

ENTERPRISE - Nexus Gaming
Đội thắng trận đấu - Twođường