13:00 15/4/2024
  Alliance
  HAVU Gaming
1st
13 8
2nd
7 13
3rd
13 3
2
1
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.