10:05 16/4/2024
  B8
  Amkal Esports
1st
9 13
2nd
14 16
3rd
0 0
0
2
Đội thắng ván đấu 3 - Threeđường
Đội thắng ván đấu 3 - Twođường