10:03 17/4/2024
  3DMAX
  Bleed Esports
1st
16 13
2nd
10 13
3rd
19 17
2
1
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.