14:45 17/4/2024
  PariVision
  Permitta
1st
18 22
2nd
8 13
3rd
0 0
0
2
Đội thắng ván đấu 3 - Threeđường
Đội thắng ván đấu 3 - Twođường