T20 International SRL
22 tháng 5, 2024
Trực tiếp
First innings, home team
95-167
West Indies Srl - Pakistan SRL
Người thắng cuộc (gồm hiệp phụ)

18:00

Bangladesh Srl - Afghanistan Srl
Người thắng cuộc (gồm hiệp phụ)

22:00

Australia SRL - New Zealand SRL
Người thắng cuộc (gồm hiệp phụ)
23 tháng 5, 2024

2:00

South Africa SRL - West Indies Srl
Người thắng cuộc (gồm hiệp phụ)

18:00

Afghanistan Srl - Sri Lanka Srl
Người thắng cuộc (gồm hiệp phụ)

22:00

India SRL - Australia SRL
Người thắng cuộc (gồm hiệp phụ)
Big Bash League SRL
4
Caribbean Premier League SRL
5
Pakistan Super League SRL
4
SA T20 League SRL
4