13:00 23/4/2022
  Ivy
  Team Bald Reborn
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.