1:42 14/4/2024
  Leverkusen (Rafael)
  VFL Wolfsburg (Ally95)
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.