1:56 14/4/2024
  VFL Wolfsburg (Ally95)
  FC Koln (Jerry)
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.