2:10 14/4/2024
  Dortmund (Apo)
  FC Koln (Jerry)
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.