2:24 14/4/2024
  Leverkusen (Rafael)
  Dortmund (Apo)
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.