8:30 24/4/2022
  Plzen
  HC Zubri
-
-
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.