0:00 28/2/2024
  Florida Panthers
  Buffalo Sabres
1st
2 1
2nd
0 0
3rd
1 1
3
2
Được thanh toán nếu lựa chọn của bạn dẫn trước 2 điểm trở lên vào cuối hiệp 2 nhưng lại thua trận! Áp dụng T&C.
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.