0:00 28/2/2024
  Detroit Red Wings
  Washington Capitals
1st
2 0
2nd
3 2
3rd
3 1
8
3
**Thanh toán ở giai đoạn thứ 3: được thanh toán nếu lựa chọn của bạn dẫn đầu khi bắt đầu 3P nhưng thua trận đấu! Áp dụng T&C.
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.