1:00 28/2/2024
  Minnesota Wild
  Carolina Hurricanes
1st
2 1
2nd
0 1
3rd
0 1
2
3
**Thanh toán ở giai đoạn thứ 3: được thanh toán nếu lựa chọn của bạn dẫn đầu khi bắt đầu 3P nhưng thua trận đấu! Áp dụng T&C.
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.