2:00 28/2/2024
  Calgary Flames
  Los Angeles Kings
1st
0 0
2nd
2 2
3rd
2 0
4
2
Được thanh toán nếu lựa chọn của bạn dẫn trước 2 điểm trở lên vào cuối hiệp 2 nhưng lại thua trận! Áp dụng T&C.
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.