Phổ biến King of Glory (Liên quân)
International
King Pro League Spring 2024

Th 7, 20 thg 4 6:00

eStar Pro - Vici Gaming
Đội thắng trận đấu - Twođường

Th 7, 20 thg 4 9:00

LGD NBW - BOA
Đội thắng trận đấu - Twođường

Th 7, 20 thg 4 12:00

Talent Gaming - Rogue Warriors
Đội thắng trận đấu - Twođường

CN, 21 thg 4 6:00

KuaiShow Gaming - Wolves
Đội thắng trận đấu - Twođường

CN, 21 thg 4 9:00

Dragon Ranger Gaming - Weibo Gaming
Đội thắng trận đấu - Twođường

CN, 21 thg 4 12:00

AG Super Play - TOP Esports Armor
Đội thắng trận đấu - Twođường
King Growth League Spring 2024
11

Tất cả King of Glory (Liên quân)

International
17