18:00 20/6/2024
  Odivelas Sports Club
  Hurricane of Feathers
1st
22 4
1
0
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.