21:00 20/6/2024
  SAMCLAN Esports Club
  White Dragons
1st
4 26
0
1
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.