18:00 21/6/2024
  BWE Esports
  White Dragons
1st
9 23
0
1
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.