19:00 21/6/2024
  Odivelas Sports Club
  GTZ Esports
1st
11 17
0
1
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.