LVP SL 2024 Summer
20 tháng 6, 2024

16:00

ZETA - Rebels Gaming
Đội thắng trận đấu - Twođường

17:00

Movistar KOI - FC Barcelona
Đội thắng trận đấu - Twođường

18:00

Ramboot Club - UCAM Tokiers
Đội thắng trận đấu - Twođường

19:00

Guasones Team - Team Heretics Academy
Đội thắng trận đấu - Twođường

20:00

LUA Gaming - GIANTX Academy
Đội thắng trận đấu - Twođường