19:00 19/6/2024
  SK Gaming Prime
  BIG
1st
5 18
0
1
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.