5:15 13/2/2022
  Adesanya, Israel
  Whittaker, Robert
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.