20:00 21/10/2023
  Makhachev, Islam
  Volkanovski, Alex
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.