11:20 18/4/2024
  San Antonio Spurs (Clyde)
  Houston Rockets (Shooter)
1st
21 22
2nd
24 25
3rd
25 19
4th
12 12
82
78
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.