10:00 19/4/2024
  Parramatta Eels
  Dolphins (Nrl)
1st
8 4
2nd
8 40
16
44
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.