7:30 20/4/2024
  Gold Coast Titans
  Manly Sea Eagles
1st
24 22
2nd
6 12
30
34
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.