4:00 21/4/2024
  Canterbury Bulldogs
  Newcastle Knights
1st
18 6
2nd
18 6
36
12
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.