14:05 20/4/2024
  Northampton Rugby FC Saints
  Leicester Tigers
1st
6 10
2nd
34 7
40
17
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.