16:30 20/4/2024
  Exeter RC Chiefs
  Bath Rugby
1st
0 14
2nd
14 12
14
26
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.