14:00 21/4/2024
  Bristol Bears
  Newcastle Falcons
1st
47 7
2nd
38 7
85
14
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.