14:00 21/4/2024
  Sale Rugby Union FC Sharks
  Harlequin FC
1st
22 10
2nd
15 21
37
31
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.