7:05 18/6/2022
  Blues
  Crusaders
1st
0 13
2nd
7 8
7
21
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.