13:30 14/4/2024
  Junxu, Pang
  Brown, Oliver
1st
79 45
2nd
98 0
3rd
114 1
4th
23 68
5th
69 6
6th
38 79
7th
2 87
8th
64 22
9th
26 59
10th
0 66
11th
103 32
12th
90 1
13th
53 45
14th
51 54
15th
77 2
16th
0 81
17th
61 16
10
7
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.