8:45 12/2/2022
  Melbourne Victory FC
  Newcastle United Jets FC
12 5
0 0
2 2
1st
1 0
2nd
0 2
1
2
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.