8:45 1/3/2024
  Macarthur FC
  Melbourne City FC
4 15
0 0
0 1
1st
0 0
2nd
2 0
2
0
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.