6:00 2/3/2024
  Western United FC
  Perth Glory FC
7 5
0 0
1 1
1st
0 0
2nd
1 0
1
0
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.