7:00 2/3/2024
  Newcastle United Jets FC
  Central Coast Mariners FC
8 3
0 0
2 3
1st
0 0
2nd
0 1
0
1
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.