8:45 2/3/2024
  Western Sydney Wanderers FC
  Sydney FC
3 7
0 0
1 4
1st
0 2
2nd
1 2
1
4
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.