4:00 3/3/2024
  Wellington Phoenix FC
  Adelaide United FC
7 6
0 0
0 3
1st
1 0
2nd
2 2
3
2
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.