23:00 20/6/2022
  Sao Paulo FC SP
  SE Palmeiras SP
3 7
0 0
3 1
1st
1 0
2nd
0 2
1
2
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.