21:30 16/6/2024
  Gremio FB Porto Alegrense RS
  Botafogo FR RJ
7 4
0 0
3 3
1st
1 1
2nd
0 1
1
2
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.