21:30 16/6/2024
  CR Vasco da Gama RJ
  Cruzeiro EC MG
5 5
0 0
2 4
1st
0 0
2nd
0 0
0
0
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.