19:00 16/6/2024
  SC Corinthians SP
  Sao Paulo FC SP
9 5
0 0
3 3
1st
2 2
2nd
0 0
2
2
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.