19:00 16/6/2024
  CA Paranaense PR
  CR Flamengo RJ
5 9
0 0
2 3
1st
0 0
2nd
1 1
1
1
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.