21:30 16/6/2024
  Cuiaba Esporte Clube MT
  Fortaleza EC CE
5 1
0 2
1 3
1st
4 0
2nd
1 0
5
0
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.