21:30 16/6/2024
  Criciuma EC SC
  EC Bahia BA
6 7
0 0
3 1
1st
1 0
2nd
1 2
2
2
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.